Från ord till handling

Från ord till handling - 01 - Hur ställer vi frågan om våld och står kvar? - med Lena Stenvall

April 7, 2021

I första avsnittet av Från ord till handling samtalar Monica med Lena Stenvall som tidigare har arbetat i psykiatrin med att behandla våldsutsatta kvinnor och som nu jobbar med att utbilda chefer om psykisk ohälsa. Det blir ett samtal om att våld är en fråga som väcker obehag och att den därför kan vara svår att närma sig. Men hur viktigt det ändå är att våga fråga om våldsutsatthet. Lena berättar också om varför vi behöver bredda synen på våldsutsatthet, hur hon tror att #metoo har påverkat samtalet och varför arbetsplatsen kan vara en så viktig plats för den som är utsatt för våld. De pratar också om myter kring våld och vad man kan göra om man får veta att någon är våldsutsatt. Podcasten är en del av projektet Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 finansierat av Europeiska Socialfonden.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App