Från ord till handling
Från ord till handling - 05 - Vad säger lagen och vad borde den säga? - med Fredrik Lundh Sammeli

Från ord till handling - 05 - Vad säger lagen och vad borde den säga? - med Fredrik Lundh Sammeli

June 2, 2021

I femte avsnittet av från ord till handling pratar Monica med Fredrik Lundh Sammeli, justitieutskottets ordförande. De blir prat om vikten att föra modiga samtal bortom politikens konflikter och ”pang på” svar något Fredrik vill uppnå i sin podd Norrbottens Karlar. Självklar blir det också samtal om vad politiken behöver göra för att stoppa mäns våld mot kvinnor. Att det kan vara lätt att hitta politisk enighet kring straff och åtgärder man att det är betydligt svårare att hitta det när det gäller det förebyggande - men hur otroligt viktigt det är att jobba med just det. Vikten av att ha ett starkt ledarskap för att implementera framgångsrikt metodutvecklingsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och att vi behöver börja jobba med frågan tidigt för att fånga upp barn som blir våldsutsatta och motverka våld i ungas relationer. 

Från ord till handling  - 04 - Hur hänger maskulinitet, normer och våld ihop? - med Peter Rung

Från ord till handling - 04 - Hur hänger maskulinitet, normer och våld ihop? - med Peter Rung

May 19, 2021

I fjärde avsnittet pratar Monica med Peter Rung samhällsdebattör och föreläsare i ämnet våldsprevention. Ett samtal om hur jämställdhet blir ett motstånd mot våld, hur de män som har en tongivande röst kan bli otroligt viktiga för att skapa normer som inte förespråkar våld och trakasserier. Men också om hur begreppet matchokultur används slarvigt, att man i organisationer borde jobba med de polecydokument som redan finns, att tala om förövaren istället för offret när det handlar om kränkningar och att boxen ”manlighet” kan vara väldigt snålt tilltagen och hur alla inte minst män skulle tjäna på att den blev större. 

Från ord till handling - 03 - Är våld en folkhälsofråga? Med Anita Kruse

Från ord till handling - 03 - Är våld en folkhälsofråga? Med Anita Kruse

May 5, 2021

I tredje avsnittet av Från ord till handling samtalar Monica med Anita Kruse som är sakkunnig i våldsfrågan på NNS med regeringsuppdraget Stoppa Våldet. Ett samtal om att jobba fram bra strukturer och frågeställningar när man ska fråga om våldsutsatthet. Hur viktigt det är att det är just chefer och den högsta ledningen i en organisation som är utbildade om våld för att sedan utbilda resten av personalen och implementera ett arbete för att upptäcka våld. Det blir också tankar kring att vi måste prata mer om våldsutsatthet bland unga, vilka samband som finns mellan att bli våldsutsatt som barn och sedan som vuxen och vilka långvariga konsekvenser våldet kan få i form av olika psykiska diagnoser - där det inte alltid är så lätt att veta att det är just våld som är roten till problemet. Men hur läkande det kan vara att tillslut förstå vad man som våldsutsatt varit med om och att det är förövaren som måste ändra sitt beteende. 

Från ord till handling - 02 - Våld, är det en arbetsmiljöfråga? med Åsa Forsell och Ewa Degerman

Från ord till handling - 02 - Våld, är det en arbetsmiljöfråga? med Åsa Forsell och Ewa Degerman

April 21, 2021

I andra avsnittet av Från ord till handling samtalar Monica med Åsa Forsell en av projektledarna i projektet Psykisk hälsa i arbetslivet 2.0 som bland annat har som syfte att upptäcka våldsutsatthet och Ewa Degerman personalchef i Piteå kommun som deltar med alla sina 200 chefer i projektet. Ett samtal om vikten av att ha kunskap för att kunna agera, att allt som har arbetspåvekan kanske är en arbetsmiljöfråga och hur en chef genom att prata om våld och våldsutsatthet kan underlätta för sina medarbetare att berätta om de är utsatta för våld. Det blir också reflektioner om hur svårt och komplext det är att jobba med den här frågan, men att det gäller att steg för steg treva sig fram och försöka för att få till förändring. Hur bör man egentligen agera om man får veta att en medarbetare eller kollega blir utsatt för våld?

Från ord till handling - 01 - Hur ställer vi frågan om våld och står kvar? - med Lena Stenvall

Från ord till handling - 01 - Hur ställer vi frågan om våld och står kvar? - med Lena Stenvall

April 7, 2021

I första avsnittet av Från ord till handling samtalar Monica med Lena Stenvall som tidigare har arbetat i psykiatrin med att behandla våldsutsatta kvinnor och som nu jobbar med att utbilda chefer om psykisk ohälsa. Det blir ett samtal om att våld är en fråga som väcker obehag och att den därför kan vara svår att närma sig. Men hur viktigt det ändå är att våga fråga om våldsutsatthet. Lena berättar också om varför vi behöver bredda synen på våldsutsatthet, hur hon tror att #metoo har påverkat samtalet och varför arbetsplatsen kan vara en så viktig plats för den som är utsatt för våld. De pratar också om myter kring våld och vad man kan göra om man får veta att någon är våldsutsatt.

Teaser - Från ord till handling

Teaser - Från ord till handling

March 29, 2021

Från ord till handling är en podcast från Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö. Monica Vidman Lundmark bjuder in till samtal om sådant som kan vara svårt att prata om och vi börjar med våldet i hemmet. Under våren kommer du att kunna lyssna till fem samtal om hur vi kan gå från ord till handling på arbetsplatser och i organisationer för att stoppa våldet. 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App